Όροι χρήσης του Tabsy

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.tabsy.gr(εφ’ εξής «Ιστοσελίδα» ή «Πλατφόρμα»), από τους δημιουργούς/ιδιοκτήτες του Tabsy

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με τους δημιουργούς του Tabsy.

Οι δημιουργοί δεν εγγυώνται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι Δημιουργοί του Tabsy διαχειρίζονται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη, τόσο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η πλατφόρμα του Tabsy, όσο και για άλλους νόμιμους σκοπούς που αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους, την Πολιτική Απορρήτου toυ Tabsy, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση οι δημιουργοί του Tabsy διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

Το Tabsy χρησιμοποιεί επίσης μικρά αρχεία κειμένου (cookies) των οποίων η λειτουργία και οι σκοποί χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου καθώς και στην σελίδα ρυθμίσεων Cookies.

Το Tabsy δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί. Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Ιστοσελίδα, για την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, ή για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, σύμφωνα και με την Πολιτική Απορρήτου, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dataprotection@tabsy.gr μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας και τη χρήση των υπηρεσιών της, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, οι δημιουργοί του Tabsy διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες κατά την χρήση της Πλατφόρμας ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή των μελών είτε κατά τη δημοσίευση στην Ιστοσελίδα ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
  • Δεν πρέπει να είναι προσβλητικά, ρατσιστικά ή να προωθούν μίσος και βία.
  • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς(κακόβουλο κώδικα) ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή πόρων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα ή ακόμα στους τους παροχείς σύνδεσης(π.χ. servers, ISP) ή άλλους συνεργάτες μας.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Ιστοσελίδα και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Οι δημιουργοί του Tabsy δεσμεύονται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δημιουργών της. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν.

H Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την συγκατάθεση των δημιουργών του Tabsy.

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει/διανέμει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τα τραγούδια/μουσική που προβάλλονται σε αυτήν ανά καλλιτέχνη, ή είδος μουσικής, έχουν καθαρά ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και σκοπό.

Οι δημιουργοί του Tabsy δεν έχουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για τις λανθασμένες πληροφορίες που βρίσκονται στην Πλατφόρμα. Τα τραγούδια, οι Ταμπλατούρες και οι Συγχορδίες των τραγουδιών ενδέχεται να είναι λανθασμένες ή αναληθείς καθώς είναι αποτέλεσμα δημιουργίας των μελών του Tabsy.

Το περιεχόμενο των τραγουδιών, οι στίχοι, καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετιζόμενη με τα τραγούδια, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα για αυτά ΔΕΝ ανήκουν στους δημιουργούς του Tabsy, ή στα μέλη που τα δημοσίευσαν στην Πλατφόρμα.
Η δημοσιεύσεις των μελών δεν ανήκουν στα μέλη που τις πραγματοποίησαν. Με σκοπό την βελτιώση και μεγιστοποίηση της πιστότητας-ποιότητα των στίχων και συγχορδιών, κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει διόρθωση για δημοσιεύσεις που έχουν γίνει από διαφορετικό μέλος. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο και η μετα-πληροφορία που συνοδεύει κάθε τραγούδι μπορεί να αλλάξει μέσω των διορθώσεων των μελών της πλατφόρμας.

Σεβόμαστε τους Ερμηνευτές, τους Συνθέτες καθώς και τους Στιχουργούς της ελληνικής μουσικής. Το Tabsy αποτελεί μία προσπάθεια προώθησης και στήριξης της ελληνικής μουσικής.

To Tabsy ΔΕΝ έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ειδικά μέσω της χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου του.

Τα πνευματικά δικαιώματα της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας που βρίσκεται στο www.tabsy.gr ανήκουν στους Δημιουργούς της. Απαγορεύεται η πώληση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών της Ιστοσελίδας, συμφωνείται ότι οι δημιουργοί του Tabsy, ουδεμία ευθύνη φέρουν.